DEZVOLTAREA SOCIETATII SP HOUSE WORLD
12 August 2020
 
 
 

Data publicării:12.08.2020
 
Anunț începere proiect
Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SOCIETATII SP HOUSE WORLD SRL PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
Numele beneficiarului: SP HOUSE WORLD SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Valoarea totală a proiectului: 1.420.422,47 lei
Finanțarea nerambursabilă: 946.285,70 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 804.342,85 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 141.942,85 lei
 
Proiectul „DEZVOLTAREA SOCIETATII SP HOUSE WORLD SRL PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII”, cod MySMIS 131559, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SP HOUSE WORLD SRL și are o valoare totală de 1.420.422,47 lei, din care 946.285,70 le reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2019 – 30.06.2021. Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei SP HOUSE WORLD S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății cat si  posibilitatea de realizarea de servicii noi prin achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
•Introducerea a doua servicii noi  cat si dezvoltarea celor existente ca urmare a inovării și diversificării proceselor de lucru în cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic prin  noile utilaje achiziționate.
•Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane, respectand pricipiul egalitatii de sanse si tratament astfel ca cel putin o persoana sa apartina unei categorii defavorizate și păstrarea locurilor de muncă existente cat si a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului;
•Creşterea eficienţei energetice prin tehnologizarea fluxului tehnologic şi achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile si eficiente energetic;
Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:
 
•          2 servicii noi- constructia  de cladiri nerezidentiale si asamblarea si ridicarea de constructii din prefabricate din beton si doua servicii imbunatatite: constructia de cladiri rezidentiale si modificarea si renovarea structurilor rezidentiale existente până la finalizarea implementării proiectului ca urmare a  achizitionarii a 4 echipamente performante;
•          5 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului dintre care cel putin o persoana sa faca parte din categoria celor defavorizate;
•          Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a tehnologizarea fluxului tehnologic al lucrarilor de constructii şi utilizării instalaţiilor care folosesc surse de energie regenerabile cat si becuri led;

                                                                       
 
Date de contact beneficiar:
 Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Dacia, Nr 4 Parter Ap 3 Jud. Cluj,
Tel 0755175324, Mail: sp@sphouseworld.ro.
 
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro”
www.regio-adrcentru.ro
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Arhiva

Ce spun clientii nostri